Skip to main content

Subsidie voor Smart Synergy Helmond is volgende stap in verduurzaming bedrijventerreinen

Gepubliceerd op: donderdag 04 februari 2021 | 15:02

Binnen het kernthema Energiebewust en duurzaam worden vier projecten uitgevoerd in samenwerking met Stichting InduSym. Deze projecten zijn gebundeld onder de vlag Smart Synergy Helmond.

Smart staat voor de slimme uitrol van innovatie in de praktijk, Synergy staat voor de synergie tussen symbiose en energie: verduurzamen door samenwerking. Door deze losse projecten te verbinden onder één vlag, is een basis gelegd om samen te werken met partners buiten Helmond en om cofinanciering te zoeken uit regionale, provinciale en landelijke gelden. Inmiddels is een OPZuid-subsidie toegekend door Stimulus.

Onder Smart Synergy Helmond vallen de vier lopende projecten:
1. Warmtenet Groot Schooten
2. Proceswaterfabriek en AWZI BZOB
3. Industriële symbiose BZOB
4. InduSym Reststromenplatform en afvalcollectief.

Wilt u meer weten over bovenstaande projecten? Bezoek dan de website van bedrijventerreinen Helmond voor het volledige nieuwsbericht.