Aanpak illegale praktijken bedrijventerrein Hoogeind

Gepubliceerd op: donderdag 10 september 2020 | 11:40

Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Openbaar Ministerie en gemeente zijn op 9 september een pilot gestart om illegale praktijken op het bedrijventerrein Hoogeind aan te pakken. Deelnemende bedrijven gaan een gestandaardiseerde huurovereenkomst gebruiken. Daarin staat een bepaling dat het pand drie keer per jaar door de verhuurder of met toestemming van de verhuurder gecontroleerd wordt. De verwachting is dat deze controlemogelijkheid het voor criminelen moeilijker maakt om bedrijfsruimtes te huren.

De pilot duurt 2 jaar, omdat het de verhuurders even tijd zal kosten de gestandaardiseerde huurovereenkomst te gaan gebruiken en eventueel bestaande contracten open te breken. De pilot is geslaagd als er na 2 jaar gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde huurovereenkomsten door de verhuurders en dit daadwerkelijk barrières heeft opgeworpen tegen criminelen om zich te vestigen op Hoogeind.

Hoe werkt de pilot?

  • Stichting Bedrijventerreinen Helmond stimuleert bedrijven om deel te nemen aan de pilot en heeft voor vastgoedeigenaren een gestandaardiseerde huurovereenkomst opgesteld. Daarnaast informeert SBH vastgoedeigenaren hoe zij fysieke periodieke controles moeten uitvoeren en hoe ze hiervan een goed verslag kunnen maken.
  • Het Openbaar Ministerie gaat bij het aantreffen van een drugslab/kwekerij of verdovende middelen in een verhuurde bedrijfsruimte in beginsel niet over tot strafrechtelijke vervolging van de verhuurder als de verhuurder de gestandaardiseerde huurovereenkomst heeft gebruikt, drie fysieke controles in een jaar heeft laten uitvoeren én er voor het overige ook geen aanwijzingen zijn van onregelmatigheden.
  • De gemeente gaat bij het aantreffen van een drugslab/kwekerij of verdovende middelen in een verhuurde bedrijfsruimte in beginsel niet over tot tijdelijke sluiting als een verhuurder de gestandaardiseerde huurovereenkomst heeft gebruikt, drie fysieke controles in een jaar heeft laten uitvoeren én er voor het overige ook geen aanwijzingen zijn van onregelmatigheden.

Doorontwikkeling aanpak ondermijnende activiteiten
Ondermijnende activiteiten zoals productielocaties voor verdovende middelen worden met regelmaat aangetroffen in bedrijfsruimtes op bedrijventerreinen. Deze bedrijfsruimten worden doorgaans gehuurd vanuit het reguliere aanbod van huurpanden. Er is regelmatig contact met de Stichting Bedrijventerreinen Helmond om te bekijken hoe illegale situaties op de bedrijventerreinen voorkomen kunnen worden. Uit deze gesprekken is dit gezamenlijk initiatief ontstaan.

Dit initiatief past in de doorontwikkeling van de aanpak van ondermijnende activiteiten op bedrijventerreinen. Denk daarbij aan de productie en handel in drugs, outlaw motor bendes, vastgoedfraude, mensenhandel milieucriminaliteit. Eerder zijn met Stichting Bedrijventerreinen Helmond afspraken gemaakt over het niet accepteren van contante betaling van de huurpenningen, het niet toestaan van onderverhuur, het controleren van de identiteit van de huurder en het afmelden van de nutsvoorzieningen door de verhuurder.

Peelland Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Peelland Business Plaza biedt alle ondernemers uit de regio Peelland een uniek platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL